Erhverv

Bekæmpelse af skadedyr i erhvervsejendomme

 

Vi bekæmper skadedyr på landejendomme og hesteejendomme

Som bosat i landzonen findes der altid en risiko for at få et uønsket besøg af gnavere. Specielt i den kolde årstid søger rotterne fra det åbne land imod nærtliggende bygninger i søgen på føde og tørre opholdspladser.

Desværre kan mange kommuner ikke følge med til en effektiv bekæmpelse af specielt rotter i landområder.

Vi har stor erfaring med denne typer opgaver på hesteejendomme og i fritidslandbrug. Ved at lave en risikovurdering og en efterfølgende bekæmpelses- og forebyggelsesplan, kan vi hjælpe med at holde rottebestanden i skak og undgå at enkelte strejfrotter udvikler sig til en hel rottebestand.

Til kommercielt landbrug og andre primærproducenter kan vi tilbyde en effektiv elektronisk overvågning med akut ordning.

 

Bekæmpelse af skadedyr i fødevarevirksomheder

Miljø- og Fødevareministeriet foreskriver, at fødevarevirksomheder skal sikre sig, at virksomhedens lokaler er sikret mod skadedyr, og skadedyr skal bekæmpes.

Virksomheden skal sikre sig effektivt mod fx rotter, mus og duer, kakerlakker, som kan have betydning for fødevaresikkerheden. Det betyder bl.a., at virksomhederne skal være effektivt sikret både i lokalerne og udenfor, så der ikke kan komme skadedyr ind.

Hos K9 Skadedyrservice tilbyder vi rådgivning og bekæmpelse af alle former for skadedyrsangreb. Ved forebyggende tiltag mod fx mus og rotter, anbefaler vi altid en serviceaftale.

 

Bekæmpelse af rotter i etageejendomme

Rotter kan være smittebærere for farlige sygdomme og skal ifølge miljølovgivningen bekæmpes overalt, hvor de observeres. Er rotterne først kommet indendørs kan de være særdeles svære at slippe af med igen.

I store bygninger og etageejendomme har rotterne mange muligheder for ophold, og spreder sig hurtigt via føringsveje til bygningens installationer. Det er derfor vigtigt for en effektiv indsats at lægge en strategi inden bekæmpelsen indledes. I den forbindelse foretages en omfattende bygningsgennemgang så der opnås et overblik over installationer, mulige adgangsveje og bygningens øvrige forhold.

Medarbejdere fra K9 Skadedyrservice er bygningsteknisk uddannede, og har derfor de bedste forudsætninger for, hurtigt, at iværksætte en effektiv bekæmpelse.

 

Kameraovervågning af bygninger og udendørsarealer med PIR-sensor

Et overvågningskamera kan med fordel benyttes i store bygninger, etageejendomme, udendørsarealer eller under andre forhold, hvor et rottetilhold ikke kan konstateres ved udlægning af spormiddel eller indikatorblokke.

Kameraet er forsynet med en PIR-sensor, der ved bevægelse optager enten foto eller video. Optagelser bliver sendt via et indbygget SIM-kort til de forudbestemte modtagere. Med denne metode har vi den fordel, at det ikke er nødvendigt at lave et fysisk tilsyn for at konstatere et rottetilhold. Dermed kan der øjeblikkeligt indledes en bekæmpelse.

Det er selvfølgeligt muligt for systemet at levere billeddokumentation på e-mail eller MMS med påført angivelse af tid og dato. Kameraet melder selv tilbage ved fejl eller manglende strøm.

Ud over rottebekæmpelse har kameraet mange anvendelsesmuligheder. I de tilfælde vi har opsat fælder til levende fangst af mink, mår, ræv og rotter, kræves der hyppige tilsyn af fælderne. Ved opsætning af kameraovervågning er vi altid ajour med fælderne.