Andre skadedyr

Bekæmpelse af andre skadedyr og gør-det-selv løsninger

Effektiv skadedyrsbekæmpelse er betinget af indgående kendskab til biologi og adfærd. Ud over rotter tilbyder K9 Skadedyrservice derfor bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise, mus, husmår, ræve og duer.

I et bekæmpelsesforløb indregnes økonomi ofte som en begrænsende faktor. Et forhold som selvsagt belaster kvaliteten af bekæmpelsen, og i det lange løb kan ende med at koste mange penge.

K9 Skadedyrservice tilbyder derfor også en billig gør-det-selv løsning med vejledning. Vi kommer og giver en grundig vejledning i bekæmpelsen og information om gældende lovgivning på området. Samtidig har du mulighed for at købe eller leje det nødvendige og helt rigtige udstyr til opgaven.

Bekæmpelse af muldvarpe

Muldvarpe er insektædere, bor i gange under jorden, og efterlader overskudsjord som muldvarpeskud på overfladen. Er særlig aktive forår og efterår. Muldvarpe bekæmpes nemt med fælder.

Bekæmpelse af duer

Vi har flere arter af duer i den danske natur, hvor der er fastsat fredning eller jagttid. Disse arter må normalt ikke bekæmpes. Derimod bekæmpes forvildede tamduer, som kan samle sig i stort antal i byer og i industrikvarterer. Duerne er uhygiejniske, og kan være smittebærer for sygdomme. Duer bekæmpes ved skydning og fældefangst og er en opgave for professionelle.

Bekæmpelse af mosegrise

Mosegriser er inkarnerede vegetarer med forkærlighed for planterødder. Specielt unge frugttræer synes at være uimodståelige. Mosegrise kan bekæmpes med fælder, men det kræver lidt snilde. De bekæmpes effektivt med gas.

Bekæmpelse af mus

Der findes flere arter af mus. I sammenhæng med bekæmpelse er der sædvanligvis tale om halsbåndmus, eller husmus. Mus er næsten altædende, og kan passere gennem en åbning med diameter som en blyant! Mus gnaver i alt, og kan som rotter være ødelæggende indvendigt i bygninger. Mus kan være smittebærere for en række sygdomme, og bør bekæmpes, hvis de er kommet ind i huset.

 

 

Bekæmpelse af ræve

Ræve er efterhånden et almindeligt syn i vores byer og villahaver. Der kan være flere årsager til bekæmpelse af ræve, men det er absolut en opgave for professionelle. Der kræves tilladelse fra Naturstyrelsen før der kan indledes bekæmpelse af ræve.

 

 

Bekæmpelse af husmår

Husmåren er et særdeles adræt rovdyr, som til tider er en både støjende og ildelugtende ubuden gæst i vores boliger. Husmåren ødelægger isolering og stråtage. Husmår fanges levende i trådfælder.